Skip to main content
Пшеничне поле

Громадянство для людини має принципове значення, оскільки визначає її політичний і соціальний статуси, матеріальне й духовне благополуччя. Завдяки громадянству для людини розширюється суверенітет держави і особливо її можливість користуватися державними гарантіями своїх прав і законних інтересів як всередині країни, так і поза її межами.

Питання подвійного громадянства останні кілька років є топовою темою для обговорення в нашому суспільстві. І у першу чергу через бажання багатьох громадян України вільно пересуватися та подорожувати світом, при нагоді працювати за кордоном.

Для відповіді на питання чи дозволено в Україні подвійне громадянство, насамперед, пояснимо поняття «подвійного громадянства», розкриємо його суть і відмінність деяких понять, пов’язаних із цією темою.

Множинне (подвійне) громадянство – це правове становище фізичної особи, яка одночасно перебуває у громадянстві двох чи більше країн.

Випадки подвійного громадянства і безгромадянства мають місце внаслідок різноманітного вирішення законодавством окремих держав питань про набуття і втрату громадянства. Можна також сказати, що подвійне громадянство є результатом колізії законів про громадянство різних держав. Воно може виникнути, наприклад, при народженні дітей від батьків, що мають різне громадянство, при натуралізації або в інших випадках. Подвійне громадянство виникає, також, у разі одруження жінки, яка є громадянкою країни, законодавство якої не позбавляє жінку свого громадянства при її одруженні з іноземцем (наприклад, Франція, США, Швеція), або громадянином такої країни, що автоматично надає громадянство жінці-іноземці, яка одружилася з її громадянином (наприклад, Бразилія).

У законодавстві подвійне громадянство не регулюється

Справа в тому, що, згідно із законодавством України, множинне громадянство не заборонене, але й не визнається.

Але обмеження призначені для державних службовців. Згідно зі статтею 19 Закону України “Про державну службу”, особи, які мають громадянство іншої країни, крім України, не можуть вступити на державну службу. Але у всіх інших випадках українець, який одержав друге громадянство, ніяк не зобов’язаний інформувати про це державу. Прямих заборон немає,  водночас, відсутні шляхи декларування другого громадянства. Якщо ви набуваєте друге громадянство, будучи українцем, то держава фактично про це не дізнається, ви не зобов’язані якимось чином повідомляти про це.

Знайти спонсора в США для програми U4U

Таким чином кожен українець може отримати громадянство іншої країни, при цьому жодної кримінальної чи адміністративної відповідальності в самій Україні це не спричинить.

Закон передбачає, що неподання або несвоєчасне подання повнолітнім громадянином України, який добровільно отримав іноземне громадянство, заяви про це і копії документа, що підтверджує отримання ним іноземного громадянства, – тягне за собою накладення штрафу від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі діяння, вчинені службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, – тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Але згідно з Конституцією, людина двічі не може бути притягнута до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення. Це означає – якщо один раз вас оштрафували, то надалі можна мати два паспорта.

Подвійне громадянство в США: дозволено чи ні

Багатьох українців, охочих здобути американський індигенат, але не готові поки розлучитися з паспортом України , хвилює питання, чи можливо в США подвійне громадянство. Слід зазначити, що закони Сполучених Штатів не визначають таке поняття як «подвійне громадянство», не забороняє (але й не дозволяє) мати два індигенату одночасно.

Судові прецеденти дозволяють американцям мати кілька паспортів, а прийняття одного громадянства не означає відмови від інших.

Водночас в американському законодавстві немає поняття «подвійне громадянство». Але американська влада не переслідує тих, хто прийняв присягу, зберігши при цьому за собою колишнє громадянство, а Державний департамент у інтересах розширення міжнародної співпраці не звертає увагу на те, що багато нових американців, які подорожують світом, також не відмовилися від старої батьківщини. Хоча в американському паспорті прямо вказано, що «власник його не визнає більше жодного громадянства».

Подвійне громадянство може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Це так.

До перших можна віднести певні можливості під час здійснення підприємницької, інвестиційної діяльності, оподаткування доходів.

До других — наслідки, пов’язані з виконанням військового обов’язку, дипломатичним захистом тощо. Так, відповідно до статті 3 Гаазької конвенції, прийнятою Лігою Націй 12 квітня 1930 p., держава не може надавати дипломатичний захист будь-кому iз своїх громадян від іншої держави, громадянином якої така особа також є. При знаходженні в третій країні особа, яка має громадянство двох і більше країн, розглядається як така, що має тільки одне громадянство.

Часом у конкретних ситуаціях питання про те, громадянином якої держави потрібно вважати особу, вирішуються лише у судовому порядку.

Таким чином, можна зробити висновки:

  1. У деяких державах люди можуть отримати подвійне громадянство автоматично (зазвичай при народженні чи вступі до шлюбу) або після успішної натуралізації. Є країни, де закони дозволяють своїм громадянам отримувати громадянство іншої держави, не втрачаючи при цьому свого першого. В інших країнах, де не дозволяється мати інше громадянство, але якщо таке все ж стається, то це автоматично призводить до втрати першого громадянства;
  2. Джерело подвійного громадянства криється у внутрішніх законах кожної країни;
  3. Подвійне громадянство часто має певні негативні наслідки, пов’язані з наданням дипломатичного захисту, військовою та державною службою, сплатою податків тощо. Як правило, кожна з держав, громадянство якої одночасно має певна особа, не звільняє її від військового обов’язку та обов’язку сплачувати податки;
  4. В України не передбачена відповідальність за приховування або несвоєчасне повідомлення про наявність другого громадянства у громадянина України та відсутній механізм декларування подвійного громадянства та його встановлення.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 14703

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Дана стаття носить виключно інформаційний характер.
We are not the attorney in Illinois and may not give legal advice or accept fees for legal advice

Leave a Reply