Author Archives - Yuriy Shcherbach

Подвійне громадянство України.

Громадянство для людини має принципове значення, оскільки визначає її політичний і соціальний статуси, матеріальне й духовне благополуччя. Завдяки громадянству для людини розширюється суверенітет держави і особливо її можливість користуватися державними гарантіями своїх прав і законних інтересів як всередині країни, так і поза її межами.

Обов`язки, що виникають у власників Green Card.

Стати громадянином Сполучених Штатів Америки мріють багато людей.  Green Card – це свого роду «щасливий білет», який допоможе здійснити плани й домогтися заповітної мети в оптимально короткий термін. Green Card заведено називати документ, який засвідчує особу і підтверджує наявність посвідки на проживання в США в іноземного підданого. У власників Green Card ті ж права і…

25 сайтов для бесплатного изучения английского языка.

В современном обществе, кажется, проще найти человека, который не умеет готовить, чем не знающий английский язык. Поэтому меньше слов, больше дела! Для всех, кто устал от монотонного зубрежки и непонятных грамматических задач, компания Wisenotary подготовила для Вас подборку сайтов для изучения английского языка. Они ориентированы на разных пользователей и построены в различных форматах. Эти ресурсы…

Ручная кладь: что можно и что запрещается брать в самолет.

Начался сезон отпусков и путешествий. Положить немного больше вещей в ручную кладь – понятно желание каждого пассажира. Никто не хочет расставаться с телефоном, ноутбуком, очками и кучей других нужных мелочей.

На самолете вместе с ребенком.

Мы живем в замечательное время – путешествия стали более доступными, и при правильном планировании и тщательном подборе авиабилетов, за несколько часов можно оказаться на другом конце света. Ничто так не вдохновляет и не наполняет, как визит в новую страну, новый континент.

Ручна поклажа: що можна і що забороняється брати в літак.

Почався сезон відпусток і подорожей. Покласти трохи більше речей в ручну поклажу – зрозуміле бажання кожного пасажира. Ніхто не хоче розлучатися з телефоном, ноутбуком, окулярами й купою інших потрібних дрібниць.

Подорож літаком разом з дитиною.

Ми живемо у чудовий час – подорожі стали більш доступними, і при правильному плануванні та ретельному підборі авіаквитків, за кілька годин можна опинитись на іншому кінці світу. Ніщо так не надихає і не наповнює, як візит у нову країну, на новий континент.

25 сайтів для безкоштовного вивчення анлійської мови.

У сучасному суспільстві, здається, простіше знайти людину, яка не вміє готувати, ніж який не знає англійську мову. Тому менше слів, більше діла! Для всіх, хто втомився від монотонного зубріння і незрозумілих граматичних завдань, компанія Wisenotary підготувала для Вас підбірку сайтів для вивчення англійської мови. Вони орієнтовані на різних користувачів і побудовані в різних форматах. Ці ресурси хороші…

Оформление доверенности в период карантина.

К счастью, жизнь не останавливается, как и процессы, которые существовали до начала эпидемии коронавирусной инфекции. Новые обстоятельства, в которых приходится жить, предусматривают и несколько иной формат получения, казалось бы, обычного перечня услуг по четко определенной процедуре их получения. Иностранцы, проживающие в Соединенных Штатах часто сталкиваются с проблемами, которые возникли в стране их происхождения, где они…

Оформлення довіреності у період карантину.

На щастя, життя не зупиняється, як і процеси, які існували до початку епідемії коронавірусної інфекції. Нові обставини, у яких доводиться жити, передбачають і дещо інший формат отримання, здавалось би, звичайного переліку послуг із чітко визначеною процедурою їх отримання. Іноземці, які проживають в Сполучених Штатах часто стикаються з проблемами, які виникли в країні їх походження, де…