Skip to main content

Кожна людина рано чи пізно стикається з необхідністю прийняття та оформлення спадщини. Оскільки від цього нікуди не подітись, можливі випадки, що під час Вашої відсутності в Україні, у Вас виникне потреба прийняти спадщину або відмовитись від неї. Тому кожен з нас повинен знати головні речі про спадкування. Це стане нам у нагоді, коли нам потрібно буде приймати та оформляти спадщину.

Коли відкривається спадщина?

Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років. А якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку – протягом шести місяців. За можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Це дуже важливо, оскільки саме тоді починається відлік строку для прийняття спадщини, що становить 6 місяців. Якщо спадкоємець без поважних причин не прийме спадщину у вказаний строк, то втратить на неї право. Таким чином, якщо спадкоємець пропустив строк для прийняття спадщини, він може подати заяву про її прийняття до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини за письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину. У разі відсутності такої згоди за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини. Із заявою про отримання спадщини потрібно звернутися до нотаріуса за останнім місцем реєстрації померлого. А якщо померлий проживав у сільському населеному пункті, то звертатись можна до органів місцевого самоврядування, тобто до сільської ради. 

Хто може бути спадкоємцем?

Спадкоємцями можуть бути одна або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у заповідача з цими особами сімейних, родинних відносин. Цивільне законодавство встановлює п’ять черг спадкоємців за законом. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця. У тому числі діти народжені після його смерті, батьки померлого, той з подружжя, який його пережив. До другої черги спадкоємців за законом законодавець.відносить рідних братів та сестер спадкодавця, його бабу та діда як з боку батька, так і з боку матері. У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. Особи, які проживали із спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до відкриття.спадщини, віднесені до спадкоємців, які мають право на спадкування у четверту чергу. У п’яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї, а також інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно

Хто має право на спадкування?

Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини.або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом,.а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування отримують спадкоємці за законом в порядку черговості. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на.спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків, коли спадкоємцями укладено договір про зміну черговості права на спадкування.

Окрім того, законодавством передбачений перелік осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, незалежно від наявності заповіту (малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти заповідача, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки).

Як прийняти спадщину?

Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто. Така заява повинна бути подана протягом шести місяців від дня відкриття спадщини.

Саме виконання вимоги закону про особисте подання заяви може стати на заваді спадкоємцю при прийнятті ним спадщини, оскільки таку заяву не можна подати через представника, який діє на підставі довіреності.

Оскільки, Цивільним кодексом України не передбачено прийняття спадщини через представника, тому спадкоємець майна в Україні повинен сам підписати таку заяву про прийняття спадщини, яку він може надіслати поштою на адресу нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини, при цьому справжність підпису такого спадкоємця на заяві має бути нотаріально засвідченою. Також таку заяву потрібно легалізувати шляхом проставлення апостилю. 

Якщо Ви ще досі не обрали нотаріуса, наша компанія Wisenotary допоможе Вам у виборі, оскільки, ми співпрацюємо тільки з найкращими нотаріусами України, а також зможемо засвідчити справжність Вашого підпису на заяві та проставити апостиль на такому документі. 

Для оформлення спадщини спадкоємцю потрібно подати наступний перелік документів:

  1. Заява про прийняття спадщини за законом або заява про відмову від прийняття спадщини (їх може бути декілька);
  2. Свідоцтво про смерть, або ж рішення суду, що набрало законної сили, щодо оголошення особи померлою;
  3. Якщо є копія паспорта та податкового номера померлого.(нажаль, не завжди спадкоємці чітко пам’ятають дату народження і дуже часто не знають місця народження спадкодавця);
  4. Довідка про місце реєстрації померлого на момент смерті.(в цій довідці також має бути зазначено,.хто ще на момент смерті з померлим проживав за однією адресою, або ж це має бути ще одна окрема довідка);
  5. Копія паспорта та податкового номера спадкоємця;
  6. Документи що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження або усиновлення; свідоцтво про шлюб та ін.).

Отже, для того, щоб оформити спадщину, перш за все, потрібно зважати.на строки прийняття спадщини (6 місяців з часу відкриття спадщини). Наступним кроком буде підготовка документів, необхідних для оформлення спадщини. Останній етап – звернення до нотаріальної контори та безпосередня оплата послуг нотаріуса.

Також варто знати про випадки, коли спадкоємцю необхідно сплачувати податок:

– якщо спадкоємець відноситься до першого (діти, чоловік/дружина, батьки). або другого (рідні брати та сестри, дід та баба) ступеня родинного зв’язку спадкодавця, податок не виникає;

– якщо спадкоємець відноситься до іншого ступеня родинного зв’язку,.то він сплачує податок на дохід (5% від вартості успадкованого майна) і військовий збір (1,5% від вартості успадкованого майна);

– якщо громадянин України успадкував майно від спадкодавця-нерезидента, або спадкоємець-нерезидент успадкував майно від громадянина України – ставка податку складає 18%.

Знайти спонсора в США для програми U4U

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 14670

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Дана стаття носить виключно інформаційний характер.
We are not the attorney in Illinois and may not give legal advice or accept fees for legal advice

Leave a Reply